Босоо огтлол Тайлбар Темпратур Шилжилтийн хурд Даралт Материал
Ko1-P
Гидравлик, нэг талын ажиллагаатай. Стандарт хэрэглээнд зориулагдсан тэгш бус хэмт бүлүүрийн сальник. Тохирсон үүрэнд сууж байж стандарт хэрэглээ болдог.
-30C ... +110C
-20C ... +110C
-20C ... +110C
-50C ... +110C
-30C ... +110C
0.5 m/s
0.5 m/s
0.7 m/s
0.5 m/s
0.5 m/s
400 bar (5800 psi)
400 bar (5800 psi)
400 bar (5800 psi)
400 bar (5800 psi)
400 bar (5800 psi)
Экопур
Н-Экопур
S-Экопур
Т-Экопур
G-Экопур
Ko1-R
Гидравлик, нэг талын ажиллагаатай. Ko1-P тай адил. Харин тохирох материалаа темпратур, орчиноос нь хамааруулан сонгоно.
 
-30C ... +110C
-20C ... +200C
-50C ... +150C
-25C ... +150C
-60C ... +200C
 
0.5 m/s
0.5 m/s
0.5 m/s
0.5 m/s
 
160 bar (2300 psi)
160 bar (2300 psi)
160 bar (2300 psi)
160 bar (2300 psi)
Үндсэн сальник
Экораббер 1
Экораббер 2
Экораббер 3
Н-Экораббер
Экосил
Ko2-P
Гидравлик, нэг талын ажиллагаатай. Хэрэглээний хувьд стандарт хэрэглээ болох Ko1-P -ынх шиг. Тулах цагирагтай хамт шахалтын өөрчлөлт буюу өндөр даралтанд ажиллахад зориулагдсан. Стандарт хэлбэрийн үүрэнд сууна
   
-30C ... +100C
-20C ... +100C
-20C ... +100C
-40C ... +100C
-30C ... +100C
   
0.5 m/s
0.5 m/s
0.7 m/s
0.5 m/s
0.5 m/s
   
700 bar (10.000 psi)
700 bar (10.000 psi)
700 bar (10.000 psi)
700 bar (10.000 psi)
700 bar (10.000 psi)
Үндсэн сальник Тулах цагираг
Экопур
Н-Экопур
S-Экопур
Т-Экопур
G-Экопур


Экотал
Экомид

Ko2-PD
Гидравлик, нэг талын ажиллагаатай. Тэгш бус хэмт бүлүүрийн сальник нь хэрэглээний хувьд Ko1-P тай адил. Харин тулах цагирагтай хамт өндөр даралт, их шахалт даадаг. Ko2-PD нь богино үүрэнд суудаг.
   
-30C ... +100C
-20C ... +100C
-20C ... +100C
-40C ... +100C
-30C ... +100C
   
0.5 m/s
0.5 m/s
0.7 m/s
0.5 m/s
0.5 m/s
   
700 bar (10.000 psi)
700 bar (10.000 psi)
700 bar (10.000 psi)
700 bar (10.000 psi)
700 bar (10.000 psi)